Nồi cơm điện cao tần Supor 1,8L: nấu cơm ngon như cơm niêu (CFXB50HC12VN-120) • Điện máy XANH