Niệm Khúc Cuối (Ngô Thụy Miên) – Guitar Cover by Hoàng Bảo Tuấn