Niệm Khúc Cuối [A] – Ngô Thụy Miên (Karaoke Guitar Romance)