Nhật ký mua xe | Chiếc 2 cầu, gầm cao xăng ăn như ngửi với chỉ 165 triệu