Nhan sắc của BTV trẻ nhất được thay thế BTV Vân Anh