Nhạc Xưa CD – Người Em Xóm Đạo | Trường Vũ & Hạ Vy (PH 75)