Nhạc vàng xưa NGHE 1000 LẦN KHÔNG CHÁN – Danh Ca Chế Linh, Thanh Tuyền, Trường Vũ, Duy Khánh