Nguyên nhân iPhone không nhận phụ kiện và cách xử lý