Người kinh doanh "kiệt sức" vì chi phí thuê mặt bằng