Người dân Việt Nam lo âu vì ngân hàng được phép phá sản