Ngữ văn lớp 11, Ôn tập văn học trung đại Việt Nam, Thuan mai, on thi