Nghiện game, nam sinh nhập vai giết 5 nam, 5 nữ để hoàn thành nhiệm vụ | NDTP | ANTG