Ngày 15/4 sẽ quyết định cách ly xã hội tiếp hay không | THDT