Mỹ chính thức cấp phép hoạt động cho Vietcombank tại New York