Mr Bolero Dance (P3) – Đêm Hội Du Thuyền | Quách Tuấn Du (Liên khúc Remix)