[Mobile] Cách kiểm tra các dịch vụ đang sử dụng của viettel-Mobi-Vina