MINI GAME : ĐẠI CHIẾN CHIM CÁNH CỤT ** NOOB KHÔNG GÁNH ĐƯỢC TEAM RỒI