Midu và Linh Ngọc Đàm lên tiếng về scandal sống hai mặt, chơi xấu nhau