Mẹo chữa hắc lào bằng chuối xanh bao lâu thì khỏi, hiệu quả thế nào?