Mẹ ghẻ – Tập 9[2]: Phúc chấp nhận làm việc nhà cho Phong vì muốn đuổi Diệu đi