MC VTV Quỳnh Chi | Chi tiền tỷ mua đồ hiệu và công khai chuyện yêu đồng giới với Thùy Dung