Máy vắt ly tâm, vắt tinh bột nghệ, sắn dây, bột đậu nành ly tâm