Máy tính bật được tí rồi lại tắt rồi lại bật cứ thế mãi