Máy tính bảng hơn 4 triệu mà có thể làm việc như một chiếc laptop – ThinkPad 10