LOA PIONEER CS-99A FB 31 TRIỆU TIẾN DŨNG AUDIO SÀI GÒN.