LOA , AMPLI KARAOKE BÃI BÌNH DÂN TẠI TIẾN DŨNG AUDIO SÀI GÒN.