Lỡ bị keo 502 dính vào mắt, môi, tay đừng vội dứt mà chảy máu, làm theo cách này mới an toàn nhất