Liệu có cần tiếp tục CÁCH LY XÃ HỘI sau ngày 15/4?