Lặn lội đến Trạm Tabo Sài Gòn để mua được đôi giày mơ ước