Kiểm tra hành chính căn hộ "Tịnh thất bồng lai" ở Long An THDT