Khắc phục lỗi Laptop không lên màn hình||Fix a blank or black screen not powering up issues laptop