Khắc phục lỗi không nhận USB trên máy Windows nhanh nhất