[JP viva] #14: Làm 28 tiếng có đủ đóng học phí/gửi về VN?