Hướng dẫn khắc phục lỗi loa máy tính bị rè- Không phải sửa phần cứng