HỢP ÂM GUITAR : Hoa Sứ Nhà Nàng -ST: Hoàng Phương-Điệu: Bolero