Hỏi đáp đồng hồ 4: Địa chỉ mua đồng hồ cũ tốt nhất là ở đâu?