Học sinh tiếp tục nghỉ học phòng lây lan dịch corona (VOA)