Hình ảnh phóng khoáng của BTV thời sự Minh Trang ngoài đời