HỆ THỐNG TRÀ SỮA HOMITA, NHA TRANG – ĐỒNG HÀNH HÀNG VIỆT 205.2018