Hé lộ những nguyên nhân không lường tới khiến sim viettel bị khóa