Hà Nội và 11 nơi khác thêm 7 ngày cách ly toàn xã hội nhưng không buồn khi hình ảnh chen lấn vì gạo