GUITAR Tab : Căn Nhà Dĩ Vãng -ST: Đài Phương Trang -Điệu: Rhumba