[Guitar Mashup] Ai Đưa Em Về, 2+3=5 – Lê Thiện Hiếu, TIA, T.R.I (Guitar beat solo karaoke) | Muối SV