Gốc và tua ngược: BTV1 Bình Dương – Bị đưa nhầm GTCT tối 17h30 – 24h (12h, 10/2/2018).