Giải bài tập hóa 10 Trang 146 – 147 – Luyện tập – Oxi, Lưu huỳnh