| GHIENCHECKIN | – 4' thay đổi chóng mặt với MC Ngọc Anh Vtc24