Gặp học sinh đạt giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU cấp quốc gia