fix lôi máy tính bị đen xì màn chỉ hiển thị mỗi con chuột