[FIX] Không thể truy cập trang web này – "mất quá nhiều thời gian để phản hồi"