Em tha thứ cho anh / nhạc phim Mặt nạ tình yêu (video lyrics – fanmade)